Велосипедно око за София“ e проект за наблюдение на политиките и мерките за градска мобилност в София, с фокус велосипедното движение

Какво целим с този проект

Осъществяване на граждански мониторинг на местните политики и мерки за градска мобилност в София, с фокус велосипедното движение. Ще се даде възможност за по-широко гражданско участие в процесите на взимане на решения, чрез дефиниране на препоръки, идентифициране на проблеми и установяване на подходящи решения.