Запитвания за достъп до обществена информация

Инфраструктура

Попитахме Столична община как са разпределени отговорностите за планиране и извършване на поддръжка на изградена и въведена в експлоатация велосипедна инфраструктура – велосипедни алеи, велосипедни ленти, велосипедни светофари, велосипедни паркинги. Вижте официалният отговор.

Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението

Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението (ПКТОБД) е експертна комисия съставена от служители на столичната администрация. В документа може да се види съставът на комисията и вътрешният правилник за дейността. ПКТОБД взема решения и съгласува проекти свързани с организация на движението и градския транспорт. Велосипедната инфраструктура е част от организацията на движение по улиците на града и така попада в отговорностите на комисията.

Къде са велоалеите и вело паркингите?

Чрез заявление за достъп до информация Столична община предостави обобщени данни за планираните за изграждане велоалеи, за изградените до момента, както и за наличните велосипедни паркинги.

Нов проект за пъмп трак

Чрез гласуване от граждани в програмата “София избира” през 2021 г. бе класиран гражданско предложение за изграждане на пъмп трак. За колоездачното съоръжение предстои да бъде избрано място и да се изготви проект. Вижте пълната информация от Столична община за идеята и предстоящата ѝ реализация.

Консултативен съвет за пътна безопасност

Чрез осигурен на място в Столична община достъп до информация, екипът на проект „Велосипедно око за София“ прегледа документи свързани с Консултативния съвет по пътна безопасност към кмета на Столична община – протоколи, резултати относно осигуряване на безопасно движение на велосипедисти. Обобщението от прегледа на документите накратко: