Законова уредба

Описание и линкове за наредби с изисквания за вело-инфраструктура

Изискванията за изграждане на велосипедна инфраструктура, маркиране и сигнализиране със знаци, са предмет на няколко наредби на национално ниво, които всички общини и отговорни институции следва да спазват. Те са задължителни за общините, проектантите, пътна полиция, общинските инспектори и др., които имат задължения по изграждането и поддръжката на велосипедната инфраструктура и контрола върху велосипедното движение.

Това са: