За “Велосипедно око за София”

Как да се придвижваме в града по-бързо и сигурно? Тази задача стои пред всеки гражданин и неговото семейство, пред всеки бизнес, всеки ден. Много хора откриват велосипеда като транспортно средство, но се сблъскват с реалните условия за придвижване – задръстени улици, натоварено автомобилно движение, мръсен въздух. Велосипедната инфраструктура е все още разпокъсана. Кога ще бъде доразвита и ще има ли нужните безопасни условия за велосипедистите? Кой се грижи за това и как влага бюджетните средства в инфраструктура и услуги за велосипедно движение?

На тези въпроси се опитваме да отговорим чрез проекта “Велосипедно око за София”.
Тук ще намерите плановете и програмите на Столична община, които предвиждат развитие на велосипедния транспорт и отдих с велосипед. Анализирахме тези документи и обобщихме информацията, така че всеки който се интересува, може да се запознае с Анализа по дейност 1 от проекта .

Попитахме Столичната община какво е постигнато до момента – каква велосипедна инфраструктура има вече в София, как се поддържа и развива. Получената информация също ще намерите в сайта на проекта “Велосипедно око за София”. Тя ще ви помогне да разберете как е организирана работата по велосипедни въпроси, как се планира и какво се предвижда. А чрез анкета можете да ни помогнете да разберем доколко е изчерпателна и доколко постигнатото е задоволително за вас – тези които вече използвате велосипед и всички които бихте желали да карате повече велосипед в ежедневието си.

Чрез резултатите от анкетата ще покажем на общината мнението на гражданите и ще предложим подобрения на политиките.

Очаквайте и покана за участие в граждански мониторинг на велосипедните политики на Столична община – заедно ще можем да проследим на място и по документи какво се прави в София за повече велосипедисти по улиците ни.


Публикувана на

в