Първи успех на “Заедно на велосипеди“: Обезопасиха пресичането на булевард Македония

Първият резултат от съвместното каране на велосипеди от представители на граждански организации, общински съветници от Столичния общински съвет и екипа на „Заедно на велосипеди“ с участници от  Фондация “Офф медия” и Фондация “Институт за добро управление” в София вече е факт. 

На бул. „Македония“ непрвомерно спиращи автомобили създаваха конкретна опасност за пресичането на велосипедисти и пешеходци. Мястото е обезопасено три дни след обещанието на общинския съветник Симеон Колев, който пое ангажимент проблемът да бъде решен заедно с отговорните в общинската администрация.

Велошествието се проведе на 22 юни с участието на общинските съветници Симо Колев и Зафир Зарков от ГЕРБ, Марта Георгиева и Иво Божков от Демократична България, представители на Велоеволюция, Критична маса, Българска асоциация за електромобилност, Фондация „Институт за добро управление”, SofiaPass и др.

Събитието бе организирано от Фондация “Офф Медия” в партньорство с фондация “Институт за добро управление”. То е част от проект BG05SFOP001-2.025-0196 “Велосипедно око – наблюдение на политиките и мерките за градска мобилност в София с фокус велосипедното движение”, финансиран по Оперативна програма “Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Екипът на проекта “Велосипедно око за София” мониторира работата на Столична община по реализиране на велосипедни политики според принципите на добро управление – върховенство на закона, прозрачност и отчетност, гражданско участие, ефективност и ефикасност, иновации и отвореност за промени, устойчивост и дългосрочна стратегическа ориентация. 

Участниците преминаха от ул. „Московска“, през Градската градина, ул. „Г.С.Раковски“, бул. „Патриарх Евтимий“, НДК, бул. „Витоша“, бул. „Пенчо Славейков“, бул. „Прага“ и  бул. „Македония“.

На няколко места групата спря, за да се обсъдят конкретни ситуации и да се зададат въпроси на общинските съветници. В Градската градина бе поставен въпросът за възловото ѝ разположение и необходимостта да има велосипедни трасета или маршрути, които да я заобикалят. На пл. „Славейков“ велосипедистите обърнаха внимание за нуждата от конкретни указания и комуникация между общността и ватманите за безопасно съвместяване на трамвайното, велосипедното и пешеходното движение на ул. „Граф Игнатиев“. Бе поставен въпросът и за качеството на настилката и връзките между Графа и велосипедни алеи в центъра, които липсват.

При кръстовището на бул. „Витоша“ и бул. „Пенчо Славейков“ общинският съветник Зафир Зарков представи новоинсталирана камера за автоматично преброяване на велосипедисти чрез софтуер. Той сподели, че вече постъпват данни – между 210 и 240 велосипедисти максимум за сутрешните и вечерни пикови часове. Все още данните не са отворени, но това предстои след като от екипа на проекта INNOAIR и академичния екип, ангажирани с доработката на софтуера, отстранят някои грешки при събирането на данните. До няколко месеца това ще се случи, заедно с представяне на предложение за още кръстовища за поставяне на камери за автоматично преброяване на велосипедисти и обсъждане със заинтересовани страни. Другите участници използваха възможността да зададат въпросите си свързани с това дали софтуерът отчита водачи на тротинетки, дали се следи за нарушители по велоалеите, за безопасността на движение на велосипедисти в конкретното кръстовище: необходимостта от по-голяма яснота на светлинната сигнализация, осигуряване на пешеходно преминаване, както и на места за изчакване на завиващи велосипедисти.

При кръстовището Петте кьошета също се оформи дискусия – за отлежаващите проекти за велоалеи и велосипедно преминаване на кръстовището, за поддръжката на велоалеите и др. Общинският съветник Зафир Зарков в отговор на въпрос предположи, че за относими към поддръжката въпроси като орязване на растителност, повредени ограничители, проблеми с маркировката и сигнализацията и подобни, от общината разчитат на сигнали от граждани и по-скоро няма регулярен преглед на състоянието на велосипедната инфраструктура. От своя страна велосипедистите споделиха за резултатите от сигнали, които те подават – единодушно откроиха закъсняла реакция или липса на реакция, както и отговори, които не съдържат срокове за отстраняване на проблемите.

След кратка дискусия, участниците решиха да преминат Петте кьошета пеша, бутайки велосипедите, поради липса на безопасна възможност за преминаване с велосипед по бул. „Ген. Скобелев“. 

При Руски паметник велосипедистите потърсиха отговор за конфликтното решение на преминаването с велосипед през кръговото кръстовище. Бе посочена необходимостта да се осигури преминаване и в посока ул. „Опълченска“, каквато възможност в момента липсва.

За няколко нови проекти, които развива общината в момента, споделиха Зафир Зарков и Симеон Колев – продължение на велоалеята по бул. „Тодор Каблешков“ в посока през бул. „Г.М.Димитров“ с цел оформяне на вътрешен велосипеден ринг; проектиране на велосипедни връзки в жк. Люлин, както и инвестиционно проектиране на велосипедна алея за отдих от жк Люлин през западната дъга на Софийски околовръстен път до град Банкя. 

“Заедно на велосипеди” завърши в края на велоалеята на бул. Македония – отново с дискусия. Бе коментирана спешната нужда не само от довършване на пресичане в посока бул. „Христо Ботев“ с добавяне на велосипедна пътека, но и осигуряване на връзка на велоалеята към ул. „Алабин“ и ул. „Граф Игнатиев“, както и към велолентата по бул. „Тодор Александров“.

Общинският съветник Зафир Зарков пое ангажимент да включи в дневния ред на Комисията по транспорт и безопасност на движението в СОС разглеждане на темата с развитието на велосипедното движение в Столична община – равносметка за изпълнението на плановите предвиждания за развитие на веломрежата, анализ на предизвикателствата и обсъждане на подход за продължаване на усилията в следващия манндат на общинския съвет. Зарков увери, че такава дискусия може да се случи до средата на септември.

Тази статия е създадена по проект BG05SFOP001-2.025-0196 „Велосипедно око за София – наблюдение на политиките и мерките за градска мобилност в София, с фокус велосипедното движение“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Офф Медия“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия Орган.


Публикувана на

в