Ружа Райчева

Какво е да стигнеш от вкъщи до работа в центъра на София с велосипед (снимки)

Състоянието на централните софийски велоалеи варира от задоволително до опасно, а на места преходите през светофари, пътни летни и тротоари не съответстват на логиката на движението, установиха представители на Фондация „Офф медия“ и на сдружение „Велоеволюция“ по време на велообиколка от НДК до надлез „Надежда“ и обратно.

В рамките на проекта „Велосипедно око за София“, който осъществява мониторинг на работата на Столична община по реализиране на велосипедни политики според принципите на добро управление, днес представители на „Велоеволюция“ и от Фондация „Офф медия“ направиха велосипедна обиколка от НДК до надлез „Надежда“ и обратно, за да видят примерен маршрут на пътуващ от вкъщи до работа в центъра велосипедист.

Велосипедната алея край НДК е в сравнително добро състояние, като се изключат някои места, на които прораснали клони пречат на движението. За да бъдат премахнати клоните, велосипедистите могат да подават сигнали към общината, но не към отдел „Транспорт“, а към „Зелени системи“.

Пешеходците са свикнали и се движат от правилната страна, без да навлизат във велоалеята край НДК.

От отсрещната страна се натъкваме на зеленина, навлизаща в дясната лента на велоалеята.

Продължаваме напред и стигаме до ул. Ангел Кънчев – велосипедистите могат да я използват като алтернатива на пешеходната част на бул. Витоша, където не е позволено да се карат велосипеди.

Стигаме до улица „Граф Игнатиев“. Тук има куриозна ситуация – има знак, който съобщава, че е забранено движението на МПС с изключение на велосипеди, но масово този знак се разбира по обратния начин.

Знакът означава, че по улицата може да се движат и велосипеди, но масово се разбира обратното.

Логично и много удобно е движението на велосипедисти по ул. „Граф Игнатиев“ да бъде позволено, защото това е единствената централна улица, която минава по това направление в права линия.

На кръстовището на бул. Тодор Александров и бул. Княгиня Мария Луиза ситуацията е любопитна. Велосипедистите трябва да се движат заедно с автомобилите, като е важно да застанат почти в средата на лентата, за да са по-видими за шофьорите. В същото време е необходимо велосипедистите да се съобразяват с движението и на трамваите, тъй като лентата за движение се стеснява заради паркирани автомобили и туристически автобуси.

В този случай велосипедистът е застанал неправилно зад трамвая – за да спазва правилника, той трябва да кара в центъра на пътната лена за направо, там където са колите.

Така е правилно да се пресече кръстовището.

По бул. Княгиня Мария Луиза стигаме до Лъвов мост, който е проблемна точка за велосипедистите. Ако си на колело, трябва да изчакаш цели два светофара, за да пресечеш отсреща.

Това е вторият светофар

А когато пресечеш, се натъкваш на трети светофар за повторно пресичане на трамвайната линия (първото е като пресечеш отдясно-наляво по булеварда).

Нагоре по бул. „Княгиня Мария Луиза“ се движим по-спокойно, тъй като има уредена велосипедна алея (една от най-старите в София, както и тази на бул. Евлоги и Христо Георгиеви“). Тя е по-широка, но на места е в изключително западнало състояние, особено след Централна гара.

В посока гарата виждаме кратка отсечка от велоалеята, която е наскоро асфалтирана. Столична община експериментира, за да види дали асфалтовата настилка е по-устойчива от досегашната – от полимербетон.

Стърчащите шахти са много опасни за велосипедистите, особено за тези с тънки гуми.

Край самата гара ситуацията е особена, тъй като пешеходците, включително такива пристигащи или тръгващи от гарата с множество куфари, няма откъде да пресичат и използват велоалеята за целта.

Сериозен проблем е и липсата на стоянки за велосипеди – опцията велосипед+влак не е възможна за софиянци, освен ако не вържат велосипеда си за някой стълб, ограда или „където сварят“.

Поставените преди време тук стоянки за велосипеди постепенно изчезват, а на тяхно място не се появяват други. Същото важи и за т.нар. „най-голям паркинг за велосипеди“ в София, който беше проектиран до Национален стадион „Васил Левски“. Стоянките там имаха същата съдба – постепенно изчезнаха.

Велоалеята минава точно зад спирката на Централна гара, както и би трябвало според изискванията, само че на практика нещата стоят другояче – велосипедистите са в постоянен риск от сблъсък с пешеходците, които чакат около натоварената спирка.

Малко след гарата от дясната страна на велоалеята отново има прораснала зеленина, която пречи на движението.

Оттук нататък настилката на велоалеята рязко се влошава, като на места отдолу дори стърчи арматура от самата ѝ основа.

В тази част на велоалеята отново има опасни шахти.

На спирката преди надлез „Надежда“ на бул. Княгиня Мария Луиза ситуацията е сходна с тази на Централна гара. Пешеходци и велосипедисти редовно имат проблеми в тази зона и се оплакват едни от други, включително и докато минавахме оттам днес.

За да не се стига до подобни ситуации, Столична община е указала места за пресичане на пешеходци, но маркировката е изключително избледняла, а на места до т.нар. пешеходна пътека има сериозни дупки в настилката, така че човек би могъл лесно да се спъне.

Близо до спирката има една от малкото останали стоянки за велосипеди, но изглежда не се използва особено много.

На финала на нашата обиколка стигаме до кръстовището на надлез „Надежда“. Тук велосипедистите трябва да следят светофарите до и над тях, а не пред тях, за да не се объркат. Този светофар указва движението само до средата на кръстовището, после има още един светофар.

От обратната страна същото – когато стигнеш средата на кръстовището, където пак има светофар, трябва наново да натиснеш бутона, че ще пресичаш и да следиш светофара до теб.

Така двуфазното пресичане на сложния пътен възел отнема доста време – около 4 минути, включително с чуденето дали работи велосипедният светофар и дали ще светне изобщо. Забелязва се, че липсва пешеходен светофар, а пресичащите пешеходци се възползват успешно от велосипедното пресичане.

Снимки: Ружа Райчева 

Този документ е създаден по проект BG05SFOP001-2.025-0196 „Велосипедно око за София – наблюдение на политиките и мерките за градска мобилност в София, с фокус велосипедното движение“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Офф Медия“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия Орган.


Публикувана на

в