Доколко е удобна новата велоалея в Надежда 3 (тест и фоторазказ)

Новата велосипедна алея на ул. Христо Силянов в Надежда 3 е дълга един километър. Започва от новата спирка на градския транспорт на ул. Христо Силянов до кръстовището с бул. „Ломско шосе“.

Изградени са и обществен паркинг за 207 автомобила и нова светофарна уредба. Ремонтът приключи на 30 юни – предстои да се дооформи велоалеята, да се положи износващият слой асфалт и да се разчертаят местата за паркиране.

Първият преход след спирката е направен така, че велосипеди, тротинетки и детски колички да могат да минават спокойно.

Пешеходците навлизат във велоалеята, но може би тенденцията ще намалее, когато сложат маркировката.

Общественият паркинг е широк и заради отпускарския сезон няма много паркирали автомобили.

Проблемите с велоалеята започват при втория ѝ преход. И от двете страни бордюрът не е скосен така, че да свързва велосипедната алея. Велосипедистите са принудени или да слизат и да бутат колелото си, или да продължат да се движат в пътното платно на автомобилите.

Две деца, които живеят в квартала, разказват, че им е трудно да вдигат колелата си при всеки преход и затова си играят само в едната отсечка на велоалеята. Едното момче споделя, че вече предпочита да излиза пред блока с тротинетка, защото е по-лека и по-лесно минава през висооките бордюри.

Ситуацията при втория преход на велосипедната алея по „Христо Силянов“ се влошава значително.Тук велосипедната алея рязко се влива в старата трамвайна линия. Строителите не са я покрили изцяло и след като новоположеният асфалт свършва, пътят минава през ситни камъчета, стърчащи арматури, за да се влее в старото трамвайно трасе.  Тук има опасност при по-спаднали гуми на велосипеда, те да се спукат. Ситните камъни правят предвижването на детски колички и тротинетки особено трудно.

Тук прясно излятият асфалт на велоалеята буквално прекъсва и се „влива“ в старото трамвайно трасе.

Ето как продължава велоалеята по „Христо Силянов“, след като се пресече светофара:

Въпреки новоизградения обществен паркинг, забелязваме паркирал автомообил върху пешеходната алея до велосипедната върху старите трамвайни релси.

Велоалеята продължава още стотина метра и завива надясно и продължава по ул. „Царевец“.

Не е ясно откога стоят тези камъни тук и дали се предвижда да бъдат използвани.

Велоалеята продължава по ул. „Царевец“.

Снимки: Ружа Райчева

Този документ е създаден по проект BG05SFOP001-2.025-0196 „Велосипедно око за София – наблюдение на политиките и мерките за градска мобилност в София, с фокус велосипедното движение“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Офф Медия“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия Орган.


Публикувана на

в